BIJSCHOLING WERKNEMERS

De Eigen Vakschool richt zich niet alleen op de instroom van nieuwe vaktechnici.
Ook voor zittende werknemers kan (bij)scholing nodig zijn, bijvoorbeeld om te kunnen doorstromen naar een hogere, leidinggevende functie op niveau 4 of hoger.

De Vakschool verzorgt daarom interne opleidingen voor medewerkers van de aangesloten bedrijven. Denk aan cursussen op het gebied van veiligheid (zoals VCA, veilig werken op hoogte en stofvrij werken), maar ook vaktechnische opleidingen Bijscholing voor betere kwaliteit(o.a. zink, meet- en regeltechnieken, lassen en productbijscholingen, omgaan met BIM en Lean). Voor individuele opleidings- en begeleidingstrajecten kan gebruik worden gemaakt van EVC (Erkenning Verworven Competenties). Dit certificaat brengt de kennis en vaardigheden van uw medewerkers in kaart, zodat zij zeer gericht bijgeschoold kunnen worden.

Omdat cursussen collectief op maat ingekocht of georganiseerd worden, is de prijs meteen een stuk aantrekkelijker. Een bijkomend voordeel van deelname aan de Eigen Vakschool.

Netwerkfunctie

De deelnemers vormen bovendien een netwerk waarin regelmatig kennis en ervaringen worden gedeeld. Het kan daarbij gaan om ontwikkelingen binnen de markt, onderlinge samenwerking door bijvoorbeeld collegiale in- en uitleen, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en social return bij aanbestedingen. Nog een pre van deelname.


Updates:

juli '15
maart '15
okt-nov '14
augustus '14
juni '14
april '14
februari '14
december '13
november '13
oktober '13
september'13

Aanmelden Update

Meer foto's en info op:

De Eigen Vakschool op Facebook De Eigen Vakschool op LinkedIn