WERKWIJZE

Veel van onze leerlingen hebben al tijdens een vmbo-stage kennisgemaakt met de installatiebranche. Gemotiveerde jongeren kunnen solliciteren bij één van onze aangesloten leerbedrijven. Worden ze aangenomen, dan krijgen ze een rechtstreekse leerarbeidsovereenkomst aangeboden door het leerbedrijf. Plús een baangarantie als ze de opleiding met positief resultaat doorlopen.

De leerlingen gaan een volle week naar school (het ROC) en werken minimaal vijf weken achtereen. Deze indeling is helder en inzichtelijk, zorgt ervoor dat extra activiteiten (gastlessen, excursies e.d.) eenvoudiger in te plannen zijn en blijkt bovenal de prettigste manier van leren op te leveren. De Eigen Vakschool bepaalt hoe de vakken op het ROC inhoudelijk ingevuld moeten worden en stemt dit per lesblok af met de docenten. Lessen worden zowel door docenten van het ROC als van de Eigen Vakschool gegeven.

Per leerblok van zes tot acht weken wordt een nieuwe planning gemaakt. Daarbij dient het werk dat bij het leerbedrijf verricht moet worden als basis. Iedere leerling krijgt een Persoonlijk Opleidingsplan (POP) op maat.

De werkplekbegeleiders spelen een belangrijke rol. Omdat de leerling rechtstreeks in dienst is bij het installatiebedrijf, wordt extra persoonlijke aandacht en actieve begeleiding verwacht. De lijnen tussen leerbedrijf en de Eigen Vakschool zijn kort. Steeds wordt bekeken hoe de leerling zich ontwikkelt en waar extra inspanning nodig is. Dit wordt ook direct aan de leerling teruggekoppeld.

Zijn er bepaalde kwalificaties die nog ontbreken, dan bekijkt de Eigen Vakschool of de leerling die binnen het eigen leerbedrijf kan behalen. Zo niet, dan kan de leerling vaak bij een ander aangesloten lid-bedrijf terecht. Het extern inkopen van een cursus is ook een optie.


Updates:

juli '15
maart '15
okt-nov '14
augustus '14
juni '14
april '14
februari '14
december '13
november '13
oktober '13
september'13

Aanmelden Update

Meer foto's en info op:

De Eigen Vakschool op Facebook De Eigen Vakschool op LinkedIn